REKISTERISELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirjahenkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

 1. Rekisterinpitäjä 

Nimi:                                                       Garageland

Y-tunnus:                                                 1522460-5

Osoite:                                                     Fredrikinkatu 19

Postinumero:                                            00120 

Postitoimipaikka:    Helsinki

Puhelinnumero:                                       09-694 8898

Sähköpostiosoite:   kool@garageland.fi

 

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi:                                                       Garageland

Y-tunnus:                                                 1522460-5

Osoite:                                                     Fredrikinkatu 19

Postinumero:                                            00120 

Postitoimipaikka:    Helsinki

Puhelinnumero:                                       09-694 8898

Sähköpostiosoite:   kool@garageland.fi

 

 1. Tietosuojavastaava

Nimi:                                                       Garageland

Y-tunnus:                                                 1522460-5

Osoite:                                                     Fredrikinkatu 19

Postinumero:                                            00120 

Postitoimipaikka:    Helsinki

Puhelinnumero:                                       09-694 8898

Sähköpostiosoite:  kool@garageland.fi

 

 1. Rekisterin käyttötarkoitus 

Tilauksen tekeminen Garagelandin verkkokaupasta ei edellytä rekisteröitymistä. Garageland kerää tuolloin asiakkaalta tarpeelliset henkilötiedot tilauksen toteuttamiseksi.

Tilauksen yhteydessä tai muutoin asiakas voi kuitenkin halutessaan rekisteröityä Garagelandin asiakkaaksi, jolloin asiakas hyväksyy henkilötietojensa liittämisen Garagelandin asiakasrekisteriin.

 Tallennettavia henkilötietoja käytetään: 

-        Asiakkaan tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan

-        Asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen

-        Palvelun toteuttamiseen

-        Markkinointiin

-        Analysointiin ja tilastointiin

 

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

 1. Rekisterin tietosisältö 

Yrityksen ja/tai asiakkaan nimi, Y-tunnus (yritysasiakkaat), osoite,sähköpostiosoite, ja  puhelinnumero.

Garageland ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakassuhteen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja: 

Henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueella ja sen ulkopuolella

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta Garagelandin ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat suoramarkkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 

 1. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Olemme ilmoittaneet evästeiden käytöstä selkeästi sivustolle astuttaessa.

 

 1. Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa, jolloin asiakkaalla on oltava mukana henkilöllisyystodistus. Yhtiö vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti henkilötietolain mukaisesti. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää yhtiölle pyynnön virheen korjaamiseksi.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

© 2020 Garageland. All Rights Reserved.